SDRCA, Societat per al difusió de les realitats culturals Africanes

Us passem informació de SDRCA amb el seu contacte a Barcelona.

Sobre SDRCA…

L’Associació sense afany de lucre Societat per a la Difusió de les Realitats
Culturals Africanes (SDRCA) va ser fundada el 13 de gener de 2006 a
Barcelona pels seus actuals 3 socis, però els eixos principals de la nostra idea
es varen definir durant la tardor de 2002.

Els tres socis tenen una elevada formació acadèmica i una gran experiència en
la gestió de recursos humans i materials.

La SDRCA dóna aixopluc des del seu origen a persones que se senten
vinculades als objectius establerts en els seus estatuts. Durant 2010 han estat
més de seixanta les persones adherides.

La SDRCA és un Centre de Cooperació Internacional, una societat d’estudis i
una plataforma de mitjans de comunicació.

BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA
 QUÈ VOLEM?

La SDRCA està demostrant que amb pocs recursos es poden aconseguir
resultats notables. La SDRCA no és una entitat d’ajut humanitari com
normalmente s’entén.

La SDRCA neix arran d’un fet incontestable. L’esperança mitjana ponderada de
vida al néixer d’un africà al continent no arriba als 51 anys. Aquest fet posa de
relleu les precàries condicions sanitàries en què es viu a l’Àfrica.

La SDRCA pretén millorar aquesta situació informant adequadament d’Àfrica
mitjançant la revista electrònica cultural independent “La veu d’Àfrica” (2004) i
el seu canal de televisió àFricaTV a Internet (2007).

Ha estat especialment aplaudida la forma d’informar que té la SDRCA a
Barcelona i el seu entorn. La SDRCA dignifica la vida quotidiana a l’Àfrica i
indueix a la reflexió la seva ampla gamma de seguidors.

No és la informació sobre Àfrica i els africans la raó última de la SDRCA sinó
una eina que pretén mobilitzar esforços. En una segona etapa, la SDRCA
s’obre a la participació i l’intercanvi. D’aquí neix el Mercat Internacional de
Ciència i Tecnologia (2007) a Internet, una bossa de persones que poden
trobar socis de treball en la mateixa bossa.

El programa CONVERGIM? (2009) de la SDRCA ha estat especialment útil per
a les persones que hi participen. La SDRCA selecciona empresaris catalans i
africans residents a casa nostra per a dur comerç en els mercats africans. El
comerç ha estat sempre la millor eina d’aproximació entre les cultures i una font
de riquesa en diferents països africans.

Com diuen participants de CONVERGIM?la SDRCA intenta crear una nova
classe mitjana africana que, per les característiques de les societats africanes,
ha de dur a una millora de les condicions de vida a no pocs africans.

Com a societat d’estudis, la SDRCA té la capacitat d’editar i vendre llibres i
d’altres documents per a complementar la seva acció social en el si de la
Catalanofonia. La SDRCA ha editat el videodisc NOS (2009) i està preparantne
un altre, CIVES (2011), per a fer arribar al conjunt de la població el
pensament d’africans que viuen entre nosaltres.

PRINCIPIS BÀSICS
L’objectiu de la SDRCA és Àfrica, per què?
Àfrica pateix un problema sanitari de grans dimensions que es pot resumir amb
una dada del tot entenedora.

L’esperança ponderada de vida al néixer no arriba ni als 51 anys.

Malgrat que els esforços d’un nombre immensament gran d’organitzacions
humanitàries han conduït a importants millores en els darrers cinquanta anys,
tot plegat ha arribat a un punt en què, per molts metges i enginyers que s’hi
enviïn, el progrés a Àfrica continuarà essent lent en molts països.

L’aposta de la SDRCA es basa en mobilitzar tots els recursos humans de
Barcelona i de la seva àrea d’influència: “BARCELONA, DRASSANES PER
ÀFRICA”.

La SDRCA ha adquirit experiència en la gestó combinada d’empresaris
catalans, persones nascudes a Àfrica residents a casa nostra i persones
africanes nascudes i residents en països africans: CONVERGIM?

QUÈ FEM?

La SDRCA s’ha estructurat en 4 eixos bàsics:

• Centre de Cooperació Internacional
• Plataforma de Mitjans de Comunicació
• Productora de videodiscos
• Societat d’Estudis Africans

CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
• Programa CONVERGIM? – www.SDRCA.es
• Mercat Internacional de Ciència i Tecnologia – www.jmnanswers.es

PLATAFORMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
• www.laveudafrica.com
• www.africatv.cat
• www.jmnanswers.es
• www.Barcelona-Drassanes-per-Africa.org
• www.SDRCA.es
• www.kafuba.org

PRODUCTORA DE VIDEODISCOS
• NOS (nosotros)
• GENS (nació)
• CIVES (ciutadans)

SOCIETAT D’ESTUDIS AFRICANS
• Edició de llibres
• Llibreria africana
• Llibre Blanc del Comerç a Àfrica
• Llibre Blanc dels Nascuts a Àfrica
• InnovativeMonarch (gestió innovació i execució de projectes)
• Parlament africà de Barcelona
• Enllaç amb l’Associació d’Universitats Africanes a Accra
• Premis “BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA”.

Informe “IMMIGRANTS CITIZENS SURVEY”

survey

Web de l’informe IMMIGRANTS CITIZEN SURVEY
http://www.immigrantsurvey.org Sobre aquest informe:

1. LaThe King Baudouin Foundation i el Migration Policy Group ha posat a prova un nou tipus d’enquesta europea té com a objectiu augmentar la veu dels immigrants en el desenvolupament de les polítiques d’integració.

2. Els responsables polítics poden aprendre sobre les diferents polítiques d’integració (vegeu Índex de Migrants d’Integració de Polítiques) i les diferents situacions d’integració de la UE (vegeu els indicadors d’integració dels migrants), però que no saben sobre l’aplicació i els efectes d’aquestes polítiques sobre la situació de la integració.

3. Aquesta bretxa de coneixement pot ser superat per una enquesta representativa entre els immigrants-preguntant directament sobre l’impacte de la política i la formulació de l’enquesta perquè els resultats siguin comparables i fàcils d’usar per la societat civil. Desafortunadament, les enquestes d’immigrants tendeixen a ser poc freqüent, en general, i no comparables entre països.

4. L’Enquesta de Ciutadans Immigrants és la primera enquesta transnacional que és directament rellevant per als responsables polítics en moltes àrees de la integració a nivell local, nacional i europeu.

5. Aquesta enquesta de fora de la UE nascuts els immigrants legals va ser prou gran per capturar les idees de les persones que estan vivint a través de les polítiques que es discuteixen a tot Europa. El seu disseny va ser inspirat per “avaluacions de les necessitats”, “retroalimentació del client” o “les enquestes dels ciutadans”, que la recerca de solucions per abordar els problemes socials i millorar la satisfacció general en la societat. Els immigrants se’ls va preguntar per la seva avaluació de si les polítiques són rellevants, en pràctica, utilitzar i tenir un impacte sobre les seves pròpies vides.

6. Encara que la integració és local, moltes de les polítiques són nacionals i, cada vegada més, afectats per la llei de la UE i les tendències europees. La forma en què les polítiques nacionals i la UE s’apliquen a escala local poden canviar de ciutat en ciutat.

7. Per avaluar les polítiques que es millora la integració, els mateixos tipus d’immigrants van ser les mateixes preguntes de la mateixa manera a través de ciutats i països.

8. Divuit grans enquestes europees generals dels últims cinc anys van ser revisats i diverses preguntes es van utilitzar a l’ICS per tal de comparar les experiències dels immigrants enquestats en aquestes ciutats al públic en general al país.

L’Enquesta de Ciutadans Immigrants es va posar a prova en 7 països europeus i ciutats de 15:

 • • Bèlgica (Anvers, Brussel · les, Lieja)
 • • França (Lió i París)
 • • Alemanya (Berlín i Stuttgart)
 • • Hongria (Budapest)
 • • Itàlia (Milà i Nàpols)
 • • Portugal (Faro, Lisboa i Setúbal)
 • • Espanya (Barcelona i Madrid)

Cada secció aborda una àrea diferent de la integració:

 • • Ocupació
 • • Idiomes
 • • La participació cívica i política
 • • Reunió de la família
 • • residència de llarga durada
 • • Ciutadania

Cada secció representa el mateix tipus de preguntes als immigrants com a beneficiaris últims o potencials de les diferents polítiques i serveis:

 • • Característiques del fons
 • • El nivell actual de satisfacció
 • • Les aspiracions futures
 • • Coneixement de la política
 • • Les raons en contra de la participació
 • • Problemes amb la participació de
 • • Els efectes percebuts en les seves vides

La The King Baudouin Foundation i el Migration Policy Group Esperem que les conclusions ICS:

1. Augmentar el coneixement de les necessitats dels immigrants, experiències i aspiracions, i d’impactes de les polítiques

2. Ajudar els actors polítics en la creació de polítiques d’integració més eficaços i fer front als altres factors que influeixen en el procés d’integració

3. Demostrar el valor de la topografia immigrants per informar les polítiques i el discurs públic.

Presentació del Llibre: L’Elies de Can Tunis d’Anna Ortiz

Des del MhiC us recomanem la presentació del llibre:
L’Elies de Can Tunis d’Anna Ortiz

Pròleg del Molt Honorable Senyor JORDI PUJOL i SOLEY, expresident de la Generalitat de Catalunya.

Dia: Dijous, 4 d’octubre de 2012
Hora: 19:30 h
Lloc: Biblioteca Francesc Candel,
c/Amnistia Internacional, 10, 08038 Barcelona.

Hi intervendran:
Joaquim Ferrer, exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Pere Baltà, president de la Fundació Francesc Candel
Anna Ortiz
Serà un plaer comptar amb la vostra presència.

Stonberg Editorial
Gran Via Corts Catalanes 636 Barcelona | Barcelona, 08007
Telf.: 933 435 562 |
www.stonbergeditorial.com