D’immigrants a ciutadans

Informació:

La immigració a Catalunya del franquisme a la recuperació de la democràcia

DADES TÈCNIQUES

Data Inici:

Data de Clausura:

Implicació del Mhic:
Organitza
Web de l'exposició / Projecte:

Documents vinculats: