Odisea d’objectes. Equipatges imprescindibles

Informació:

DADES TÈCNIQUES

Data Inici:
12 octubre 2008
Data de Clausura:
30 maig 2009
Implicació del Mhic:
Organitza
Web de l'exposició / Projecte:

Documents vinculats:
Arxiu