MhiC – Museu d’història de la immigració de Catalunya

imatgescanserra

El MhiC és  obert al públic des de l’any 2004. És un equipament gestionat per l’Ajuntament de Sant Adrià i incorporat a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i a la Xarxa de Museu de la Generalitat de Catalunya. Compta amb un espai d’exposició permanent que ofereix al públic una visió de la trajectòria humana en el procés de migracions des de la prehistòria fins el segle XXI.

Així mateix les activitats i l’espai d’exposicions temporals treballen,   mitjançant una programació estable, el fet migratori des de diversos àmbits temàtics on  la  interculturalitat és l’eix que vertebra el diàleg entre el museu i els seus usuaris.

Ubicació

El MhiC s’ubicarà a Sant Adrià de Besòs (3,87 km2), municipi situat a la desembocadura del riu Besòs, entre els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, amb els quals forma una continuïtat urbana.

La història de Sant Adrià està lligada molt directament al fet migratori. És una ciutat que des de mitjans del segle XIX intensifica d’una forma molt notable el seu caràcter industrial. Entre les diverses causes que fan de Sant Adrià una ciutat atractiva per a la instal·lació d’indústria a finals del XIX destacarà la seva proximitat amb Barcelona, l’existència d’aigua abundant del riu Besòs i d’electricitat, les bones comunicacions: carretera nacional, línia ferroviària i tramvia i preu del sòl més assequible que a Barcelona o Badalona. Aquests fets provoquen a la ciutat una ràpida industrialització que ve acompanyada d’un important allau migratori procedent inicialment de l’interior de Catalunya (els primers treballadors de la Colònia Industrial tèxtil Baurier, que inicia la seva instal·lació al voltant de 1910 a Sant Adrià, venien d’una colònia ja existent de Roda de Ter) però immediatament aquesta població s’amplia amb orígens de la zona de Llevant, Aragó, Múrcia i Andalusia.

Al llarg del segle XX, la ciutat de Sant Adrià gaudeix i pateix la evident capacitat transformadora de la immigració, la especulació immobiliària i la creació de barris que puguin ser una alternativa al barraquisme que pateix Barcelona a finals dels ’50, on conviuen la diversitat cultural i la lluita obrera i social que precedeix la transició a la democràcia.

Hores d’ara Sant Adrià de Besòs – com moltes altres ciutats catalanes – és una ciutat amb Càtedra de tolerància, de convivència i de multiculturalitat, que al llarg del segle XX i amb l’esforç de tots els seus ciutadans, autòctons i nouvinguts, han aconseguit fer una ciutat europea, amb una mida molt humana on el fet migratori es motiu d’orgull.
Can Serra (A)

triptico
pdf_16 Descarregar fulletó del projecte MhiC (2004)

MhiC a les Xarxes socials

facebook twitter youtube