El viatge de Gaye, som el que mengem?

  • elviatgedegaye-1

Una exposició de Tatiana Donoso i Magda Bandera.