Espai Refugio

  • presentacio

Inauguració 4 de febrer de 2017

Espai [Refugi] és en realitat un espai monogràfic del MhiC.

Més informació a: espai [Refugi]