Històries migrants, des d’OIM Grècia

MhiC Recomana:

L’Organització Internacional Per a les Migracions – OIM, des de la seva oficina de Grècia publica les Històries Migrants.

Un recull de testimonis de persones immigrades i refugiades, que han participat en programes d’OIM Grècia, durant el seu trajecte migratori. Històries de famílies i individus, que expliquen en primera persona la seva decisió, la seva vida al país d’origen i a Grècia, els desplaçaments, els sentiments, les esperances.

Material accessible a (en anglès):  https://greece.iom.int/en/migrants-stories